Bireysel Terapiler

Yetişkinlere Bireysel Olarak Hangi Terapiler Uygulanıyor?

Günümüzde birçoğumuz, içinden çıkamadığımız, zorlandığımız durumlar ile daha kolay başa çıkabilmek için yetişkin terapilerinden yararlanabiliyoruz. Bireysel olarak terapi hizmeti alabileceğiniz alanlar:

 • Depresyon
 • Sosyal Fobi
 • Yaygın Anksieyete Bozukluğu
 • Panik Bozukluk
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Özgül Fobi
 • Yeme Bozuklukları
 • Kişilik Bozuklukları
 • Kayıp ve Yas
 • Aile İçi İletişim Sorunları
 • Özgüven Eksikliği
 • Duygu Yönetimi

Kum Tepsisi Terapisi

Kum tepsisi terapisi yapılandırılmamış bir terapi yöntemidir. Kum ve temsil güçü yüksek çeşitli sayıda objenin kullanımı yoluyla danışana ait bir dünya kurulur. Bu yöntem, danışanlara tedavi süreci boyunca kendi düşüncelerini ifade etmelerini ve terapist tarafından kabul edildiklerini hissetmelerini sağlar. Böylece kendilerini olumsuz duygulardan derinlemesine arındırarak iyileşme gerçekleşir. Kum tepsisi terapisi, psikolojik sıkıntıyı azaltırken duygusal ifadeyi artırmaya yardımcı olur. Çocuklarda daha sık olmakla birilikte ergenlerde ve yetişkinlerde de kullanılmaktadır. Terapist danışana güvenli bir alan sağladığında, danışanın sorunlarına kendi başına çözümler üretmek için kum tepsisini kullanacağı fikrine dayanır. Kum tepsisi terapisi birçok ruh sağlığı sorununun semptomlarını azalttığı ve esnekliği arttırdığı bilinmektedir.

Sanat Terapisi

Sanat Terapisi, kişinin kendini keşfetme, ifade etme ve iç çatışmaları çözme aracı olarak sanatı kullanmasıdır. Sanat Terapisi, duyguların sembolik dışavurumu aracılığı ile yeni başa çıkma stratejilerinin oluşturulma süreci olarak düşünülebilir. Kişi, imgeler ve semboller aracılığı ile içgörü kazanarak bunu sözel olarak ifade etmenin uygun yollarını deneyimler.

EMDR

EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bugüne kadar her yaştan yaklaşık 2 milyon kişinin farklı tiplerde psikolojik rahatsızlıklarının başarıyla tedavi edilmesini sağlamıştır. EMDR Nasıl Geliştirildi? EMDR’nin gelişimi 1987 senesinde, Dr. Francine Shapiro’nun göz hareketlerinin rahatsız edici düşüncelerin şiddetini azaltabildiğini tesadüfen keşfetmesiyle başladı.

EMDR, Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bugüne kadar her yaştan yaklaşık 2 milyon kişinin farklı tiplerde psikolojik rahatsızlıklarının başarıyla tedavi edilmesini sağlamıştır.

EMDR Terapisi Nasıl Uygulanır?

EMDR terapisinde 8 aşamalı, üç yönlü (geçmiş, şimdi, gelecek) bir protokol uygulanır. Hedef, geçmişte yaşanan anıların yeniden işlenerek duyarsızlaşmanın sağlanması, bugünkü semptomların tedavisi, danışanın gelecekte karşılaşacağı benzer sorunlar karşısında, kazandığı olumlu inanç ve duyguların geliştirdiği yeni bakış açısının yönlendirdiği davranışları gösterebilmesidir.

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT)